Over Lions

Intro
Een Lions Club is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International.

Ontstaan en geschiedenis

Lions Clubs International ontstond uit een droom van Melvin Jones, een verzekeringsagent uit Chicago (USA). Hij vroeg zich af waarom business clubs, waarvan hij zelf een actief lid was, hun horizon niet zouden verruimen van puur zakelijke aangelegenheden naar de inzet voor een betere maatschappij en wereld. De vele inspanningen om zijn droom waar te maken resulteerden op 7 juni 1917 in de organisatie van een meeting, die de Lions Clubs in het leven riep. Datzelfde jaar werd reeds een eerste Nationale Conventie gehouden, die de definitie, de doelstellingen en de ethische code (later erecode genoemd) zou vastleggen. Al gauw ontstonden Lions Clubs over het ganse grondgebied van de Verenigde Staten. De vereniging werd internationaal in 1920 met de oprichting van clubs in Canada, gevolgd door vele andere landen.

In 1927, tien jaar na de oprichting, telde ze reeds 60.000 leden in 1.200 clubs. Het zou pas na de tweede wereldoorlog in 1948 zijn dat het Lionisme Europa bereikte. In België werd de eerste club opgericht in Brussel op 17 mei 1952. Lions Clubs International is vandaag de grootste serviceorganisatie ter wereld met 1,35 miljoen leden verspreid over meer dan 46.000 clubs in meer dan 200 landen. Binnen Lions Clubs International zijn de Belgische Lions Clubs georganiseerd in het Multidistrict 112. Er zijn zowat 7.500 Belgische Lions-leden in meer dan 280 clubs. Lions Menen is één van deze clubs.

De essentie van het Lionisme

De Lions-beweging biedt aan mannen en vrouwen de mogelijkheid om hun beroepservaring ten dienste te stellen van hen die het in de maatschappij moeilijk hebben. Ze gebruiken hun vrije tijd en hun competenties om fondsen te verzamelen ('fundraising') voor doelstellingen van liefdadigheid. Reeds van bij de oprichting werd benadrukt in de ethische code dat "geen enkele persoonlijke verrijking aan de basis kan liggen voor de ondernomen acties".

Het van Lionisme onafscheidelijke devies "We serve" ("wij staan ten dienste") stimuleert Lions-leden hulp te verschaffen en steun te geven aan medemensen die het nodig hebben. Het devies "We serve" beperkt zich niet tot louter financiële steun. Lions-leden deinzen er niet voor terug om ook letterlijk 'de handen uit de mouwen te steken'.

De internationale engagementen van Lions

Ofschoon zowel elke lokale club afzonderlijk als de Lions-beweging in zijn geheel acties op touw zetten ten dienste van hulpbehoevenden, hebben de Lions zich reeds vanaf hun ontstaan meer speciaal ingezet in de strijd tegen blindheid. Als grootste niet-gouvernementele organisatie werd Lions Club International door de Verenigde Naties (W.H.O.) opgeroepen fondsen te verzamelen voor een internationaal anti-blindheidsprogramma. In dat kader werd in 1990 de Sight First campagne opgezet. Via deze campagne werd internationaal 143 miljoen dollar ingezameld door Lions. Met deze middelen werden 7 miljoen cataractoperaties mogelijk gemaakt, werden 20 miljoen gevallen van ernstig gezichtsverlies voorkomen (o.a. door rivierblindheid), en werd de ooghygiëne voor honderden miljoenen mensen verbeterd. In 2005 werd een internationale vervolgcampagne Sight First II opgezet, die in 3 jaar tijd opnieuw 200 miljoen dollar ingezameld heeft.

De ultieme doelstelling van Sight First is alle vermijdbare blindheid de wereld uit te helpen. Ook andere ruim opgevatte projecten worden door de Lions uitgebouwd. Zo is er het Leefsleutels programma, waarmee aan drugspreventie gedaan wordt in de scholen. Via dit programma werden meer dan 20 miljoen leerlingen bereikt in 35 landen. Veruit de meeste steun vanuit de Lions clubs gaat echter naar lokale projecten.

Meer info over Lions Belgium